Прозорість та інформаційна відкритість навчального закладу

(ст. 30. Закон України “Про освіту”)

 1. Статут закладу
 2. Ліцензії та сертифікати
 3. Структура та органи управління закладу
 4. Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами
 5. Освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 6. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 7. Мова (мови) освітнього процесу (Українська)
 8. Вакансії (відсутні)
 9. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 10. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
 11. Результати моніторингу якості освіти
 12. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 13. Правила прийому до закладу освіти
 14. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
 15. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 16. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства
 17. Протокол засідання педради та результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників
 18. Робочі навчальні плани