Головна

Хмельницький професійний ліцей електроніки

Хмельницький професійний ліцей електроніки – це державний навчальний заклад другого атестаційного рівня, який забезпечує права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, стану здоров’я.


Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за наступними професіями:
  1.   Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 
           (спеціалізація - комп’ютерна техніка)
  2.   Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури.
  3.   Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин.
  4.   Слюсар – електрик з ремонту електроустаткування 
           (спеціалізація - ремонт устаткування авто-тракторної техніки).
  5.   Електромеханік торговельного та холодильного устаткування.
  6.   Оператор поштового зв’язку. 
  7.   Секретар керівника.

На навчання приймаються учні:
  -   на базі 9-ти класів з отриманням повної загальної середньої освіти  (термін навчання 3 роки);
  -   на базі 11-ти класів (термін навчання 1 рік).


Навчальний заклад проводить курсове професійно-технічне навчання осіб з числа незайнятого населення (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації).
 
Іногородні забезпечуються гуртожитком.
 
Встигаючі учні отримують стипендію у розмірі 490 грн.

Детальніше

ЗВІТ директора Хмельницького професійного ліцею електроніки про роботу навчального закладу у 2020 році

 

Хмельницький професійний ліцей електроніки

 

 

 

 

 

ЗВІТ

директора Хмельницького професійного ліцею електроніки

про роботу навчального закладу у 2020 році

 

 

 

 

 

Розглянуто на зборах трудового колективу професійного ліцею електроніки

 

Протокол № 3 від «21» грудня 2020 р.






Хмельницький 2020

 

Навчально-виробничий та виховний процес у Хмельницькому професійному ліцеї електроніки здійснювався у 2020 році відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», наказів, директивних листів, розпоряджень і інших нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування.

За підзвітний період робота колективу професійного ліцею електроніки спрямовувалась на виконання основних положень Конституції України (ст.53), Законів України  «Про професійно-технічну освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді» та ін.

Робота з педагогічними кадрами, учнями та їх батьками проводилась відповідно до плану роботи ліцею, складеного на виконання основних положень вищезгаданих нормативних документів та напрямків, визначених на основі аналізу роботи колективу попередньому навчальному році. Серед цих напрямків такі як: підвищення ефективності уроків теоретичного та виробничого навчання, застосування у навчальному процесі інноваційних технологій, розвиток творчого потенціалу пед. колективу з метою формування всебічно розвиненої творчої особистості учня, забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорона та зміцнення їхнього здоров'я, розвиток громадянської свідомості, патріотизму, правової культури учнів.

На вивчення ефективності роботи колективу ліцею, прийняття управлінських рішень з метою вдосконалення навчально-виховного процесу спрямований ліцейний контроль за  станом навчально-виховного процесу.

За підзвітний період було підготовлено і видано 299  наказів, з них 56 по організації роботи та контролю за навчально-виховним процесом. Проведено 44 нарад при директорі, 37 виробничих наради, які є результатом різноманітних форм ліцейного контролю. Протягом навчального року вивчено стан викладання предметів природничо-математичної підготовки та спеціальних предметів з професії «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин»

Систематично контролювалось виконання викладачами рекомендацій, одержаних під час попередніх перевірок.

Постійно в полі зору адміністрації ліцею були стан відвідування учнями навчальних занять, робота педагогічних працівників з навчально-плануючою та обліковою документацією. Значна увага приділялась адміністрацією ліцею роботі з обдарованими і здібними дітьми на уроках і позаурочний час. 

 

Стан навчального процесу

Колективом ліцею в кінці навчального року проведена досить об'ємна профорієнтаційна робота. Працівники ліцею приймали участь в усіх загальноміських профорієнтаційних заходах, а саме: спілкування з учнями випускниками міських шкіл, створена база даних випускників міських шкіл, на домашню адресу розіслані запрошення для вступу до ліцею. Неодноразово діяльність ліцею висвітлювалась у засобах масової інформації, та соціальних мережах. Було організовано сповіщення через радіо про професії ліцею та запрошення на навчання. Розміщувалась реклама в громадському транспорті. Працівники ХПЛЕ виїжджали в сільські школи області. І як наслідок ефективна робота дала свій позитивний результат.

Табл. 1

Рік 

План держзамовлення

План регіонального замовлення

Прийнято на навчання

01.09.2020 р.

30

85

115

 

Контингент учнів на 01 січня 2020 року становив 285 осіб, з них 21 особа курсова підготовка та 79 осіб на базі повної загальної середньої освіти – 185 з отриманням повної загальної середньої освіти. Протягом 2020 року вибуло 124 учнів. З них випуск становив 114 осіб. Відраховано 10 учнів. 

Також була організована та проведена курсова підготовка з отриманням групи електробезпеки 21 учень.

На 30.12.2020 року контингент учнів складає 260 осіб, з них 6 осіб – навчалися за умовами контракту. 

Середня наповнюваність груп становить 29 осіб. 

У державних кваліфікаційних іспитах взяли участь 114 осіб, з них 113 осіб - отримали дипломи, за професіями:

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів — 19 осіб.

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин — 25 осіб.

Оператор поштового зв’язку;  Секретар керівника — 25 осіб.

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. Електромонтер охороно-пожежної сигналізації  – 21 осіб.

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури - 24 особи. Одна особа - отримала свідоцтво, за професією:

 • Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.

3 114 осіб, які допущені до захисту дипломної роботи, на захист з'явились усі учні. Державна кваліфікаційна атестація була проведена відповідно до вимог Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ.

Майстрами виробничого навчання були представлені всі необхідні документи по проходженню виробничої практики. На належному рівні були написані пояснювальні записки та виготовлена практична робота. Найвищий рівень підготовки показали учні гр. № 32, 34.

Заняття в ліцеї проводяться за денною формою навчання. Всі учні і слухачі навчаються українською мовою. Календарно-тематичні плани оформлені відповідно вимог і складені згідно навчальних планів затверджених обласним управлінням освіти і науки. Оцінювання учнів здійснюється за 12-бальною системою.

Ведення навчально-облікової документації здійснюється вчасно. Навчально-виробничий процес забезпечений навчально-методичною літературою. Викладачами розроблені опорні конспекти, які дають змогу проводити заняття на відповідному рівні. 

Навчальний рік 8 учнів завершили маючи не атестацію з різних предметів. 

Основною причиною неуспішності цих учнів є пропуски занять ними без поважних причин. Класними керівниками і майстрами виробничого навчання на протязі навчального року постійно проводилась робота з цими учнями та їх батьками. 

З метою ліквідації прогалин знань з учнями, які допустили пропуски занять проводились додаткові заняття.

Під час виробничого навчання і практики учнями ліцею зароблено 24300,00 гривень.

У 2020 році педагогічними працівниками і учнями проведена робота з вдосконалення навчально-матеріальної бази, а саме:

1. В майстерню з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин було придбано:

-  16  - персональних комп’ютерів з моніторами,

- 1 інтерактивна дошка з проектором,

- 8 блоків живлення, 

- 8 ламп - луп для пайки (третя рука),

- 15 мультиметрів,

- 15 розподільчих трансформаторів,

- 3  міні дрель гравер,

- 8 паяльних станцій,

- 25 захисних окулярів,

- 16 комплектів інструменту, 

- 1 принтер.

2.  В майстерню з ремонту радіотелевізійної апаратури було придбано:

-  16  - персональних комп’ютерів,

- 1 інтерактивна дошка з проектором,

- 15 блоків живлення, 

- 15 ламп - луп для пайки (третя рука),

- 15 мультиметрів,

- 15 розподільчих трансформаторів,

- 3  міні дрель гравер,

- 15 паяльних станцій,

- 25 захисних окулярів,

- 16 комплектів інструменту,

- 3 осцилографа, 

- 4 частотоміра,

- 5 вимірювачі рівня сигналу супутникової антени,

-  1 комплект супутникового обладнання,

- 1 принтер.

- 2 смарт телевізора.

3.  В майстерню з ремонту  та обслуговування обладнання охоронно – пожежної сигналізації було придбано:

 - 12 комплектів сповіщувачів ОПС,

 - 12 комплектів сповіщувачів ОС,

 - 3 прилади Тірас – 4 П,

 - 3 прилади Орион 4т 2,

 - 10 детекторів для виявлення прихованої проводки,

 - 1 принтер,

-  1   персональний комп’ютер з монітором,

 - 1 інтерактивна дошка з проектором,

4.  В кабінет з Охорони праці  було придбано:

-  13  - персональних комп’ютерів,

- 1 принтер.

- 10 – стендів з правил охорони праці;

- 4 – комплекта захисного спорядження для електрика;

5.  В комп’ютерний клас  було придбано:

-  16  персональних комп’ютерів з моніторами,

- 1 інтерактивна дошка з проектором,

- 1 принтер.

6 .  В кабінет  спецтехнології діагностики автомобілів було придбано:

-  1   персональний комп’ютер з монітором,

- 1 інтерактивна дошка з проектором, 

- 1 принтер.

7 .  В офісне приміщення   новаторської і раціоналізаторської роботи було придбано:

 •  2 3D принтера,

 • 7 принтера,

 • 1 ламінатор.

 • 15 комплектів робото-техніки,

 • 10 конструкторів,

 • 4 конструктора робота,

 • 3 дрона,

 • 1 ЧПУ станок.

8 .  В кабінет  суспільних дисциплін було придбано:

 •  1 ноутбук,

 •  1 інтерактивна дошка з проектором, 

 • 1 принтер.

9.  В бібліотеку було придбано:

 •  5   ноутбуків,

 •  1 інтерактивна дошка з проектором, 

10. Майстерня слюсарів-електриків:

 • 1 верстат токарний

 • 1 верстат фрезерувальний,

 • 3 верстата свердлильних,

 • 3 верстата заточних,

 • 15 комплектів інструмента для майстра з діагностики авто,

 • 15 комплектів інструмента для слюсара-електрика,

 • 12 комплектів інструмента для електрика,

 • 12 наборів викруток,

 • 1 прес,

 • 2 електроножниць по металу.

У Хмельницькому професійному ліцеї електроніки виховна робота здійснюється відповідно до   Державної національної програми «Освіта ХХІ століття», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції  громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Статуту навчального закладу та інших нормативних документів. Виховні заходи плануються в плані роботи ліцею на рік  у розділі «Виховна робота» та «Фізична підготовка» і відображаються у планах: роботи навчального закладу на навчальний рік і планах  виховної роботи навчальних груп на поточні місяці;   роботи бібліотеки, гуртків, спортивних секцій; календаря спортивних змагань на рік; роботи соціального педагога та практичного психолога на рік і поточні місяці, вихователів гуртожитку, медичного пункту, методичної комісії класних керівників, Ради учнівського самоврядування.

План виховної роботи включає такі пріоритетні напрями  виховання як: громадянське, родинно-сімейне, військово-патріотичне, національне, трудове, художньо-естетичне, моральне, екологічне, превентивне, формування здорового способу життя, сприяння творчому розвитку особистості та ін. 

З урахуванням інтересів, уподобань і творчих здібностей учнівської молоді складено розклад позаурочної зайнятості (розклад №2), який включає проведення  інформаційно-просвітницьких бесід, гуртків за інтересами, спортивних секцій.

Загальноосвітня підготовка в ліцеї проводиться на належному науково-методичному рівні. Її здійснюють 11 викладачів. 7 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію, з них 4 викладачі мають педагогічне звання «Викладач - методист», 2 викладачі - педагогічне звання «Старший викладач».

Викладачі ліцею приймають участь в обласних та всеукраїнських вебінарах, які організовує НМЦ ПТО і ПК у Хмельницькій області (Гуцалюк Д.В., Ярославська Т.В., Бродзянська І.М.).

Учні ліцею приймали участь у ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка серед учнів ПТНЗ та в Міжнародному  конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика серед учнів ПТНЗ. 

У 2019-2020 н.р. учні ліцею брали участь у обласних олімпіадах із загальноосвітніх дисциплін і отримали такі результати:

- історія України – 11 місце – викладач Семенов В.В.;

- іноземна мова   - 7 місце – викладач Ярославська Т.В..;

- математика  - 7 місце – викладач Білошапко Н.М.

-  природничі науки  - 6 місце : фізико-астрономічний модуль 10 місце, хімічний модуль 6 місце, біолого-екологічний модуль 1 місце.

Рейтинг ліцею серед ЗПО області – 7 місце.

В ліцеї на належному рівні проводиться спортивно-масова робота. Працюють спортивні секції з таких видів спорту: футзал (юнаки), волейбол (юнаки), настільний теніс (юнаки), загальна фізична підготовка (тренажерний зал).

Протягом року проводились змагання на першість ліцею з волейболу, фігурного володіння велосипедом, легкоатлетичного кросу (юнаки і дівчата).

Проводились спортивне свято присвячене Дню Збройних сил України  «А нумо хлопці»(грудень), військово-спортивне свято до Дня захисника України (14 жовтня) «Козацькі забави».

Проводяться товариські зустрічі команд-переможців змагань на першість ліцею з командою педагогів ліцею, товариські зустрічі збірних команд ліцею з командами інших навчальних закладів з різних видів спорту.

Команди ліцею систематично приймають участь у змаганнях на першість міста та змаганнях обласної Спартакіади. 

- першість міста:

- шахи  – 1 місце.

- баскетбол – 1 місце.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками.         Національно-громадянське виховання у  поточному році  реалізовувалося через проведення таких заходів, як Шевченківські дні: тематичний вечір «Доземний уклін, Тобі, Тарасе »,   Проводились заходи до Дня Соборності України, години спілкування та виховні години . 

У рамках екологічного виховання   відбулись трудові екологічні десанти з покращення та благоустрою прилеглої до ліцею території (висаджено понад 60 саджанців лип),  місячники з благоустрою території навчального закладу та міста (учні ліцею були залучені до прибирання міста).

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних спортивних змагань, акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя» у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурс плакатів.

Військово-патріотичний напрямок виховної роботи знайшов відображення у проведенні заходів до Дня Перемоги (9 Травня) у Великій Вітчизняній війні, Дня захисника України (14 жовтня). В ліцеї проводились уроки – пам’яті, уроки-вдячності за участю ветерана війни.

Одним із головних завдань діяльності ліцею є контроль за дотриманням правопорядку неповнолітніми.

Протягом навчального року в ліцеї проводились заходи щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх, зокрема круглі столи, вікторини, тренінги.   

Класні керівники  та майстри виробничого навчання здійснюють постійний контроль за відвідуванням учнями занять, за успішністю учнів, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та  прояви особистості учнів, здійснюють  виховну роботу з учнями девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем проживання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами.

З метою профілактики  правопорушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин, в ліцеї працює Рада з профілактики правопорушень неповнолітніх. Важливе місце у системі профілактики правопорушень серед учнів відводиться роботі з батьками.  Але не дивлячись на це на внутрішньому обліку в ліцеї стоїть 16 учнів, які схильні до правопорушень і 2 учні стоять на обліку в поліції.

Навчальний заклад тісно співпрацює з Службами у справах дітей,  спільно з якими вирішуються різноманітні  питання щодо виховання та навчання учнів.  

Розробленні спільні заходи з Південно-Західним ВП ХВП ГУНП у Хмельницькій  області. 

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні   таких заходів:

- День знань

- День працівників освіти,

- Свято квітів та композицій,

- спортивні змагання до Дня збройних сил України ,

- військово-спортивне свято до Дня захисника України;

- День Святого Миколая,

- Новорічні  свята,

- розважальна програма до Дня Святого Валентина,

- Святковий концерт до «8 березня», 

- Випуск учнів та вручення документів про освіту.

Крім цього, протягом року, учні та працівники ліцею приймають участь в обласних  конкурсах:

- в конкурсі «Пісенний вернісаж» серед працівників ПТНЗ у номінації «Солісти» керівник гуртка Покладюк Р.В. нагороджений дипломом ІІІ ступеня;

- в конкурсі юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні» в номінації «Веселий пензлик» учень Мотревич Назарій;

- в конкурсі «На хвилях гармонії» керівник гуртка Покладюк Р.В. в номінації «Духові оркестри»  Бобер А (труба) нагороджений дипломом І  ступеня

 - в конкурсі «Поетичний зорепад» викладач спец. дисциплін ліцею Кондратюк В.Г.   

На протязі навчального року в ліцеї працювали предметні гуртки, вокальний та естрадний гурток, гурток «фізкультура і здоров’я».  До гурткової роботи були залучені близько 63% учнів, серед яких учні схильні до девіантної поведінки, учні пільгових категорій.

Протягом навчального року класними керівниками та вихователями гуртожитку проводились такі виховні заходи:

-  Всеукраїнський тиждень права (Семенов В.В.);

-  День учнівського самоврядування (Гуцалюк Д В.);

- День Збройних сил України (Шаран А.О., Ясинецький В.В., Покладюк Р.В.)

- День Святого Валентина (Матвійчук Л.В.)

- Екологічний ерудиціон (Горщук Н.М.);

- Ніхто не вміє краще нас сміятись (Двужилова А.П.) 

- Жінки найчарівніше диво на землі (Мовчанюк Т.Ю., Покладюк Р.В.)

В ліцеї працює історико-краєзнавчий музей «Пам’ять серця», де систематично проводяться екскурсії для учнів ліцею  та гостей навчального закладу.

Організація учнівського самоврядування в ліцеї проводилась відповідно до нормативно-правової бази,  згідно з планом роботи.

Учнівське самоврядування було ініціатором та організатором проведення  благодійних акцій  до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом та акції «Серце до серця». Керівниками акції оголошена подяка учням ліцею. Лідерами учнівського самоврядування була організована акція до Дня Святого Миколая «Подаруй дитині іграшку» (учні ліцею відвідали дитячий будинок по вул. Львівське шосе). 

Тісно співпрацює адміністрація ліцею, викладачі та майстри виробничого навчання з батьками, батьківським комітетом. Це співпраця за різними напрямами роботи: матеріально-технічне забезпечення, виховання та навчання учнів, організація дозвілля.  

Адміністрація ліцею на постійному контролі тримає питання соціального захисту  учнів.  У 2020 навчальному році в ліцеї навчалось11 учнів із числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 6 учнів які мають статус дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій в зонах АТО. 

Велика увага приділяється питанням оздоровлення дітей, особливо пільгових категорій.  

Важливим чинником у збереженні здоров’я учнів є питання організації харчування але враховуючи ситуацію, яка склалася в країні та введені карантині обмеження їдальня протягом року працювала лише 2,5 місяці. 

До послуг учнів та працівників ліцею є в наявності медичний пункт, в якому працює медсестра Федорчук Л.М.  

На балансі ліцею є учнівський гуртожиток, який розрахований на 150 місць і забезпечений всім необхідним для проживання. Фактично в ньому проживає понад 200 учнів.  З учнями працюють 4 вихователі, які мають педагогічну освіту.         

 

Організаційно-методична робота

Методична робота в Хмельницькому професійному ліцеї  електроніки  здійснюється у відповідності із законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», згідно положенням «Про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі»,  Національної стратегії  розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 рр.,  Статутом  ліцею,   плану роботи педагогічного колективу на рік,  планів роботи педагогічної ради,  методичних комісій та інших нормативно-правових актів в галузі професійно-технічної освіти і ґрунтується на діагностичній основі з урахуванням рівня професійної підготовки педагогів  та спрямована на  реалізацію єдиної науково-методичної теми:  «Використання інноваційних технології у навчально-виховному процесі».

Основними формами методичної роботи ліцею є педагогічна рада, інструктивно-методичні наради, методичні комісії, науково-практичні конференції, семінари, самоосвіта.

Згідно наказу «Про створення методичних комісій, призначення голів методичних комісій » №202від 04.09.2020 року в ліцеї   створено три методичні комісії:

 • методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін (голова комісії  Семенов В.В.); 

 • методична комісія викладачів  та майстрів електро-радіотехнічного напрямку (голова комісії Чехман А.П.);

 •  методична комісія класних керівників, вихователів (голова комісії Пасєка В.В.).

Вибір змісту, форм та методів роботи методичних комісій здійснюється залежно від конкретних умов роботи та індивідуальних потреб її членів. Основними напрямками роботи методичних комісій є: корегування навчально-програмної документації; впровадження в освітній процес передового педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних і виробничих технологій, регіонального компоненту; професійна спрямованість навчання; нестандартні форми проведення уроків; використання КМЗ професій та предметів тощо.

Для підвищення якості підготовки здобувачів професійної освіти кожною методичною комісією проводяться різноманітні форми методичної роботи: конкурси професійної майстерності, відкриті уроки,  предметні тижні,   майстер-класи.

Надається перевага нетрадиційним формам  методичної роботи - круглим столам, методичним посиденькам,   дискусіям,   методичним діалогам, проблемним столам.

Індивідуальна робота педагогічних працівників здійснюється шляхом діагностування, стажування, наставництва, самоосвітньої роботи, творчих звітів педагогів,   курсів підвищення кваліфікації, відвідування занять і позаурочних заходів тощо.  Педагоги працюють над індивідуальними методичними темами, які обрано залежно від їх рівня педагогічної майстерності, інтересів, відповідно до індивідуального плану.  

З метою обміну досвідом організовуються взаємовідвідування уроків, об’єднані засідання методичних комісій, школи передового педагогічного досвіду, творчі групи.

  Усі засідання методичних комісій протоколюються. За три роки на засіданнях методичної комісії розглянуто 128 питань. Згідно з визначеними напрямками роботи впродовж трьох років було проведено 32 відкритих урока; 10  предметних тижнів, 3 декади з правознавства, 9 олімпіад із окремих загальноосвітніх дисциплін.  В ліцеї систематично вивчається та узагальнюється передовий педагогічний досвід.

  За останні 3 роки викладачами   створені методичні та навчально-методичні посібники, які схвалені науково-методичною радою НМЦ ПТО ПК в Хмельницькій області та рекомендовані до поширення в навчальних закладах області:  

 • Бродзянська І.М.  –     викладач української мови та літератури, посібник «За крок до ЗНО», протокол № 2  від 05.03.2019 р;. 

 • Дрозич А.П. – викладач професійно-теоретичної підготовки,   «Компенсація реактивної енергії в магістральних енергосистемах. Енергозбереження», протокол № 3 від05.03.2020 р; 

 • Двужилова А.П. – викладач зарубіжної літератури, «Поділля в житті та творчості письменників світової літератури», 2018 р;

 • Ярославська Т.В. – викладач іноземної мови,  методична розробка "Англійська мова. Комплект завдань для підсумкового контролю знань учнів ПТНЗ"  2017 рік ;

 • Ярославська Т.В. – викладач іноземної мови,  «Алгоритм створення «scib»  презентації «Scribing» як продуктивний та інтерактивний засіб концептуалізації інформації», протокол № 1 від 07.03.2017 р;

 • Росквас А.І. викладач професійно-теоретичної підготовки, методична розробка  «Інструкції з охорони праці» для занять з виробничого навчання для професії  «Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ»   протокол № 3 від 21.03.2017 р;

 • Кондратюк В.Г.- викладач професійно-теоретичної підготовки, «Засіб для дистанційного навчання з предмета «Поштовий зв'язок» протокол № 8 від 20.12.2018 р;

 • Кондратюк В.Г. - викладач професійно-теоретичної підготовки, електронний навчальний посібник «Економічні коливання. Безробіття. Інфляція» протокол № 5 від 20.12.2018 р.

 У науково-методичному  віснику  «Професійна освіта» розміщено в 2017 р. публікація викладачем  Двужиловою  А.П.  "Роздуми про наболіле",  в 2019 р. публікація методиста ліцею  Семеновою Ж.В.  «Робота з молодими педагогами», 

Центром методичної роботи навчального закладу є укомплектований методичний кабінет, де сконцентрована вся плануюча документація, методичні матеріали, нормативні документи,  матеріали передового педагогічного досвіду, матеріали атестації, педагогічних читань, розробки, зразки дидактичних матеріалів. Методичний кабінет забезпечений комп’ютером з підключенням до Інтернет, принтером, сканером.

Основними принципами роботи методичного кабінету є науковість, практична спрямованість, оперативність, мобільність, культура знань, моральні цінності, прогностичність та випереджаючий характер методичної роботи, оптимальне поєднання колективних, індивідуальних  та групових форм педагогічної діяльності. Основною метою  діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для педагогів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.  

Наповнення методичного кабінету тісно пов’язане з науково-методичною проблемою, над якою працює ліцей відповідно до плану роботи. Зміст представлених у кабінеті матеріалів розширює методичний кругозір педагога, допомагає йому удосконалюватись як педагогу, сприяє розвитку творчого потенціалу педагогів, впровадженню досягнень кращого педагогічного досвід та інноваційних технологій. Для ефективної роботи методичної служби здійснено підключення до мережі Інтернет, що дозволяє працювати з електронною поштою, здійснювати пошук нормативно-правових документів, інформаційних даних, поповнювати інформацією ліцейний  веб-сайт, організовувати Zoom-спілкування, вебінари  тобто використовувати всі можливості мережі Інтернет. В навчальному закладі створено единне інфораційне середовище G Suite for Education що дало можливість проводити дистанційне навчання на період карантину.

Методичний кабінет по праву можна назвати й центром самоосвіти педагогів, так як викладачі, майстри виробничого навчання використовують  Internet   для самоосвітньої діяльності, тобто підвищення професійних компетентностей.

Позитивним зрушенням у цьому напрямку роботи стало  підведення Internetу, що полегшило організацію самоосвіти та створило умови для ефективної роботи педагогів з ІКТ.

  Уся методична інформація розміщена і в електронному вигляді на Web-сторінці ліцею (http://www.Kple.km.ua),у блозі методиста (http://xple.blogspot.com),  до якої має доступ кожний працівник навчального закладу. Особлива увага в роботі методичних комісій  та адміністрації приділялась вдосконаленню форм і методів організації навчальної діяльності учнів на уроках теоретичного та виробничого навчання. Перевагу віддають інноваційним технологіям продуктивного навчання, вважаючи, що саме вони безпосередньо надають можливість успішно працювати над удосконаленням та підвищенням рівня якості навчання та виховання робітничих кадрів. Найкращий спосіб обміну педагогічним досвідом – це проведення відкритих уроків теоретичного та практичного навчання. Протягом 3 років було проведено 60 відкритих уроків та позакласних заходів. На високому методичному рівні проводять уроки викладачі:  Бродзянська І.М., Горщук Н.М., Гуцалюк Д.В., Ярославська Т.В. Мартинюк О.О., Дрозич А.П., Семенов В.В., майстри в/н  Чехман А.П., Ясинецький В.В. При проведенні уроків викладачі та майстри виробничого навчання використовують електронні навчально-методичні комплекси, які містять відеоролики, демонстраційні матеріали, мультимедійні презентації. Створена «Оnline-система  дистанційної підтримки навчання у   ліцеї   на платформі Google Classroom.

 Інформаційним центром ліцею є бібліотека яка постійно інформує педагогічних працівників про новинки педагогічної і методичної літератури, надходження підручників, посібників та організовує виставки періодики. У бібліотеці працює рада бібліотеки, організовуються читацькі конференції, літературні вечори, круглі столи, презентації книжкових новинок, книжкові виставки, огляди літератури, усні журнали, вікторини, постійно оновлюється календар визначних літературних дат. Оформлені різноманітні тематичні виставки. Бібліотека має читацьку залу на 30 місць, в якій є в наявності 6 ноутбуки. Книжковий фонд бібліотеки становить 19732 примірників, з них: для загальноосвітньої підготовки  - 60,6% забезпечення,    81%  для професійної підготовки.  

Значну увагу у своїй роботі методичні комісії приділяють вивченню, узагальненню та розповсюдженню передового педагогічного і виробничого досвіду, інноваційних педагогічних технологій щодо впровадження сучасних форм та методів навчання, досягнення науки, техніки, нових технологій, зокрема: з професії «Слюсар - електрик з ремонту електроустаткування» - визначення несправності автомобільної техніки за допомогою діагностичних стендів, з професії «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин» - використання діагностичних тест-програм з перевірки комп’ютерної техніки, прикладні програми для виконання електричних та електромонтажних схем Splan 7.0, Layout 6.0, для перевірки устаткування   використовують діагностичні стенди.  

Складовою частиною методичної роботи є колективні та індивідуальні форми. В основному проводяться традиційні колективні форми методичної роботи: засідання педагогічної ради, інструктивно-методичні наради, засідання методичних комісій, школа передового педагогічного досвіду викладачів, майстрів виробничого навчання, семінари-практикуми, конкурси професійної майстерності, педагогічні читання, показові уроки, тематичні виставки тощо.  

У навчальному закладі започатковано практику виконання учнями творчих робіт, як альтернативу екзаменаційним та дипломним роботам, що сприяло поповненню комплексно-методичному забезпеченню навчальному процесу дидактичними засобами навчання. Налагоджено співпрацю з підприємствами-замовниками  робітничих кадрів, які внесли свій вагомий вклад в обладнання навчальних кабінетів і майстерень натуральними зразками механізмів та вузлів, що використовується при ремонті електроустаткування, монтажу та налагодження електронних систем, діагностики пошуку несправностей сучасної радіо-телевізійної апаратури.

 На уроках теоретичного і виробничого навчання педагогічні працівники навчального закладу використовують наступні сучасні педагогічні технології, а саме інтерактивні методи навчання, метод проектів, кейс – технології, метод входження в предмет, евристично-пошукові методи, різновидності педагогічних технологій дуального методу навчання.

В навчальному закладі використовуються 157 одиниць комп’ютерної техніки та досить потужне програмне забезпечення. В навчальному процесі використовується 2 комп’ютерних класи, локальні комп’ютерні мережі з підключенням до системи Інтернет є не тільки в навчальних аудиторіях, але й у навчально-виробничих майстернях. Особливої уваги заслуговує локальна мережа навчальної майстерні з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури, яка в системі з відеокамерою, що розміщена на робочому місці майстра виробничого навчання, дає можливість подавати інформацію на монітор кожного учнівського робочого місця. У цій же майстерні використовується в навчальному процесі демонстраційний цифровий комбінований електровимірювальний прилад. Завдяки формуванню цифр відповідної величини інформація щодо вимірювань фізичних величин оперативно фронтально доноситься до відома всіх учнів.  В комп’ютерних класах встановлені та ефективно використовуються в навчальному процесі прикладні програми для виготовлення креслень електричних  принципових та монтажних схем радіоелектронної апаратури sPlan 7.0  та Layout 6.0,

Педагогічні працівники працюють над створенням підручників, посібників, довідковою та методичною літературою,  а саме: майстер виробничого навчання  групи №14 Чехман А.П. (методичні розробки  уроків «Ремонт електричних апаратів напругою до 1000 В», «Ремонт трансформаторів», «Електричні двигуни»,  викладач професійно-теоретичної підготовки Мартинюк О.О. (методичні розробки уроків «Резистори», «Конденсатори», «Діоди», «Правила виконання пайки», «Принципи роботи програвачів», «Принципи роботи магнітофонів (2-4 класів)», презентації «Робота з радіоелементами», «Переносні цифрові програвачі»  «Обслуговування та ремонт CD-програвачів», викладач професійно-теоретичної підготовки Нетреба В.В. (презентації «Повітряні лінії електропередавання», «Ремонт та обслуговування автоматичних апаратів захисту мереж», «Технічне обслуговування та ремонт вимикачів навантаження», «Ремонт та обслуговування трансформаторів», «Схеми керування асинхроними трифазними двигунами»

В ліцеї складено тематику засідань педагогічної ради. За останні 3 роки проведено 36 засідань педагогічних рад. Всі заплановані питання розглянуті.  

Рішення педагогічних рад доводиться до відома всіх працівників. Відповідно до рішень педагогічних рад видаються управлінські накази (14 - за три роки). Вивчення матеріалів засідань педагогічної ради підтверджує її вплив на рішення  актуальних проблем у навчальному закладі та навчально-виховний процес в цілому. 

В ліцеї  щопонеділка керівництвом проводяться інструктивно-методичні наради з метою інформування працівників ліцею, оперативного вивчення та обговорення нормативних актів, документів, окремих поточних питань, доведення конкретних навчально-виробничих, навчально-виховних завдань, а також поточного інструктажу педагогічних працівників, контролю за виконанням рішень.

Основними формами індивідуальної методичної роботи є: робота керівників ліцею з викладачами, майстрами виробничого навчання, керівниками гуртків та секцій,  яка передбачає:  консультації, надання їм допомоги у планування самостійної методичної роботи, самоосвіти, підготовці доповідей та виступів.

 Професії, що підлягають атестації  з навчальних  предметів в основному забезпечені навчальними посібниками, довідковою літературою та методичними рекомендаціями.  

 З метою забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації в ліцеї складено перспективний план курсової підготовки педагогів на 2017- 2022 роки. На його основі на кожен навчальний рік складається план курсової  підготовки.   За останні три роки всі викладачі та майстри, всього 40 осіб, які потребували підвищення кваліфікації, пройшли її на базі НМЦ ПТО ПК в Хмельницькій області, Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Викладачі, які викладають декілька предметів, або пройшли курси підвищення кваліфікації з усіх предметів, або заплановано підвищення їх кваліфікації відповідно до перспективного плану. Педагогами ліцею використовуються різні форми післядипломної освіти: очна, заочна, очно-заочна, дистанційна. Курсова перепідготовка і післядипломна освіта організуються таким чином, щоб вони передували атестації педагога. Всі педагоги мають посвідчення про проходження курсової  підготовки. 

 З метою вивчення передового виробничого досвіду педагогічні працівники ліцею періодично проходять стажування на сучасних підприємствах міста Хмельницького, а саме: двадцять шість педагогічних працівники пройшли стажування   на виробництві –  а саме   УДППЗ «Укрпошта», ТОВ «Побутрадіотехніка»,    ПАТ «Хмельниччина - АВТО»,   ТОВ «Чіп Системи»,   ХКП «Електротранс»,  ТОВ «Пожежні спостереження»  

      Отже, методична робота в ліцеї впродовж 2017-2020  рр. проводилася на достатньому рівні, а досягненням в організації та її проведенні є розвиток ініціативи та творчості; різноманітність форм і організаційних методів роботи; системний характер усієї діяльності з питань підвищення професійної майстерності.

  При проведені атестаційної експертизи виявлено наступні недоліки:

          1.  Окремі викладачі недостатньо працюють з обдарованими учнями;

2.  Більше уваги слід приділяти створенню електронних засобів навчання, публікацій у виданнях.

3. У зв’язку з тим що професії які атестуються є методично динамічними педагогічним працівникам доречно створити електронну відеотеку щодо впровадження в навчальний процес сучасних методів діагностики та ремонту систем електронного устаткування  та сучасних методів діагностики радіотелевізійної апаратури.

4. У майстрів виробничого навчання   відсутня систематизація навчального матеріалу з предмету «Виробниче навчання».

5. У зв’язку зі швидкою зміною технологічних процесів на виробництві періодичні стажування педагогічних працівників необхідно  зменшити (2-3 роки).

 

Зміцнення матеріальної бази

Динаміка розвитку підготовки кваліфікованих робітників у ліцеї та процес підтримання в належному стані будівель навчального закладу та інженерних мереж ліцею та гуртожитку потребує планового  виконання ремонтно-будівельних робіт.

В рамках виконання проекту Стимулювання розвитку новаторської і раціоналізаторської роботи в навчальному закладі як один з факторів підвищення якості підготовки робітничих кадрів для потреб регіону внавчальному закладі були проведені наступні ремонтні роботи :

 • Капітальний ремонт кабінету інформатики;

 • Встановлення плитки на підлогу першого поверху навчально-виробничого корпусу;

 • Капітальний ремонт двох санвузлів в навчально-виробничому корпусі;

 • Оновлено центральний вхід ліцею шляхом заміни дверей

 У 2020 році виконано наступні будівельно-монтажні роботи.

№ з/п

Назва робіт

Вартість 

матеріалів

(грн.)

 

Поточний ремонт холу гуртожитку 

1500

 

Поточний ремонт місць загального користування в ліцеї та гуртожитку 

5000

 

Поточний ремонт в секціях та кімнатах 

15000

 

Ремонт покрівлі даху над майстернями

1300

 

Заміна сантехнічного устаткування в гуртожитку 

11000

 

Зварювальні роботи та заміна запірної арматури (в підвальному приміщені навчального корпуса, в гуртожитку та в холі ліцею)

5000

 

У майстернях з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин та майстерні з ремонту радіотелевізійної апаратури було виконано капітальний ремонт.

823000

 

Всього:

861800

 

За попередній період виконано ремонтно - господарських робіт на суму 36000 грн.

Разом з тим я вважаю колектив ліцею як і директор недостатньо працювали  над наповненням спецрахунку ліцею за рахунок виробничого навчання та виробничої практики.

Завдання колективу ліцею на наступний навчальний рік

 

 1. Покращити умови навчання і проживання учнів.

 2. Реконструювати навчально-матеріальну базу навчальних кабінетів і майстерень відповідно до вимог  державних стандартів ПТО.

 3. Впровадити в навчальний процес сучасні педагогічні та виробничі інноваційні технології. 

 4. Виконати ремонт даху навчально-виробничого корпусу та гуртожитку.

 

 

 Директор ліцею 

 

  

     Анатолій РОСКВАС

Новий сайт

Новий сайт запущено!

Вітаємо усіх на нашому новому сайті 
Детальніше...

 

Набір на навчання

Правила прийому

Правила прийому до ліцею 
Детальніше...

 

Новина 1

Onclick Menu For Tablets

The S5 Flex Menu is extremely powerful. When viewed on a tablet sized or smaller touch screen the menu automatically converts to onclick.
Read More About This Feature...
 • Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за наступними професіями:

    1.   Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 
             (спеціалізація - комп’ютерна техніка)
    2.   Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури.
    3.   Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин.
    4.   Слюсар – електрик з ремонту електроустаткування 
             (спеціалізація - ремонт устаткування авто-тракторної техніки).
    5.   Електромеханік торговельного та холодильного устаткування.
    6.   Оператор поштового зв’язку. 
    7.   Секретар керівника.

 • 1. Методична комісія  електро-радіомеханіків
         Голова комісії – Мартинюк О.О. – майстер в/н
  2. Методична комісія слюсарів-електриків
         Голова комісії – Марценюк О.В, майстер в/н
  3. Методична комісія  операторів поштового зв’язку і діловодства
         Голова комісії Матвійчик Л.В. – майстер в/н
  4. Методична комісія природничо-матиматичних дисциплін
         Голова комісії – Приступа Г.М. - викладач
  5. Методична комісія гуманітарних дисциплін 
         Голова комісії – Бродзянська І.М. - викладач
  6. Методична комісія класних керівників 
         Голова комісії – Двужилова А.П. - викладач

 • Телефон: 

      Приймальня:   67 - 50 - 52
      Черговий:       77 - 36 - 05
      Бухгалтерія:    67 - 09 - 73
      Гуртожиток:    67 - 17 - 39 

  Електронна адреса:   

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
    
  Адреса:
  м. Хмельницький,  

  вул. Тернопільська, 40/1,
  Хмельницький професійний ліцей електроніки