Напрямки роботи

Соціально-психологічна служба ліцею електроніки – це спільна діяльність соціального педагога та практичного психолога, метою якої є створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки здобувачів освіти, а також робота з батьками та педагогічними працівниками.

Соціально-психологічна служба освітнього закладу (Далі – Служба) складається з:

Метою діяльності соціально-психологічної служби ліцею є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Завданнями соціально-психологічної служби є:

– створення умов для формування в здобувачів освіти мотивації до самовиховання і саморозвитку; сприяти інтелектуальному розвитку та вихованню особистості в колективі;

– допомога учням адаптуватися до негативних впливів середовища;

– виявлення дітей «групи ризику»;

– забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

– профілактика і корекція в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини;

– соціально-психологічний супровід інклюзивної освіти;

– профорієнтаційна робота;

– сприяти формування в здобувачів освіти здорового способу життя;

– профілактика девіантної поведінки серед здобувачів освіти ліцею;

– робота з обдарованими дітьми.

Напрямки роботи соціально-психологічної служби:

– Адаптація дітей до умов перебування в навчальному закладі;

– Організація роботи з дітьми групи ризику;

– Організація роботи з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями;

– Сприяння психологічному здоров’ю підлітків, батьків і педагогів;

– Попередження суїцидальної поведінки підлітків, насильницьких дій в сім’ї та навчальному закладі;

– Організація роботи з дітьми пільгового контингенту;

– Методична робота.

Види робіт соціально – психологічної служби:

1) Консультативна, яка полягає у допомозі людині вирішити ті проблеми, з якими приходять до психолога і соціального педагога.

2) Психодіагностична включає виконання різних методик, тестів, опитувальників (на виявлення особистісних особливостей, міжособистісних відносин, пізнавальних процесів). На підставі результатів психодіагностичних досліджень робиться висновок про подальшу корекційну або консультаційну роботу.

3) Корекційна робота спрямована на подолання негативних явищ у навчальному закладі, в сім’ї, в соціальному оточенні і розвиток здібностей, формування особистості здобувача освіти.

4) Профілактична робота, суть якої полягає в попередженні можливих негараздів у психологічному і особистісному розвитку здобувача освіти.

Психологічна служба тісно співпрацює з органами охорони здоров’я, соціального захисту, сім’ї та молоді, внутрішніх справ, іншими зацікавленими відомствами, а також – із громадськими і благодійними організаціями.

Діяльність психологічної служби має сприяти повноцінному особистісному й інтелектуальному розвиткові здобувачів освіти, створенню умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку, забезпеченню індивідуального підходу до кожного здобувача освіти на основі його психолого-педагогічного вивчення, профілактиці й корекції відхилень в інтелектуальному й особистісному розвитку здобувача освіти.