Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування Хмельницького професійного ліцею електроніки організовує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту» «Про професійно-технічну освіту», «Про громадські організації», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Статуту ліцею.

Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; взаємодіє з адміністрацією ліцею, з методичною комісією класних керівників, батьківським комітетом, учнівськими радами груп.

В 2021 – 2022 н.р. структура ради самоврядування мала наступний        вигляд.

Новообраним президентом Ради став учень 24 групи – Дуна Владислав: «Сьогодні, на мою думку, виникла соціальна потреба у формуванні такої особистості, яка могла б самостійно вирішувати як щоденні, так і масштабні громадські завдання. Тому наша молодь  бере активну участь у суспільному житті як навчального закладу, так і міста».

Учнівське самоврядування  – особлива форма активності здобувачів освіти, засіб життя учнівського колективу, приклад творчої самореалізації особистості. Це участь здобувачів освіти у  різноманітній та  змістовній роботі навчального закладу, яка притягує їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує у них почуття керівника у групі, в ліцеї, місті, на виробництві. Головний принцип — побудова відносин у загальновиховному процесі таким чином, щоб здобувач освіти самостійно прагнув до активності  у забезпеченні  матеріальних та духовних потреб.

Наш девіз:

Не питай, що тобі може дати держава,

а запитай, що ти можеш дати державі” (Д. Кеннеді)

Про нас та нашу діяльність.

Рада учнівського самоврядування проводить таку роботу:

  • планує діяльність на рік на основі плану роботи ХОРУС ПТНЗ;
  • проводить просвітницькі заходи;
  • організовує та проводить благодійні акції;
  • бере участь в організації та проведенні масових заходів;
  • є учасниками Всеукраїнських, обласних та міських заходів;
  • організовує роботу волонтерського загону, проводить Еко-акції;
  •  надає допомогу в організації та проведенні предметних тижнів, тематичних заходів;
  • допомагає в організації профорієнтаційної роботи, бере участь у ярмарках професій;
  • подає статті про діяльність та здобутки в редакції газет.

Щорічно у вересні Рада учнівського самоврядування готує, обговорює та затверджує план роботи на рік, згідно якого проходять засідання ради, конкурси, свята, тематичні вечори, благодійні акції, відкриті уроки, виставки, ярмарки, зустрічі з цікавими творчими особистостями та спеціалістами різних служб. Крім того у плані зазначено відповідальних за той чи інший захід, терміни його проведення.

У травні – червні президент Ради звітує про роботу за рік  у Хмельницькому державному центрі естетичного виховання учнівської молоді.