Права та обов’язки здобувача освіти

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ЕЛЕКТРОНІКИ

1. Права і обов’язки здобувачів освіти ліцею визначаються чинним законодавством та Статутом ліцею.

2. Здобувачі освіти, крім прав, передбачених Законом України «Про освіту», мають право:

 • матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • на належні умови навчання за обраною професією;
 • безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;
 • матеріальну допомогу; оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із законодавством;
 • безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
 • щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
 • безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яке не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією.

3. Здобувачі освіти Хмельницького професійного ліцею електроніки зобов’язані:

 • виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь і навичок;
 • відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
 • виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;
 • дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час теоретичного, практичного навчання і виробничої практики та в позаурочний час;
 • бережно ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі;
 • збитки, навмисно заподіяні здобувачами освіти ліцею, підприємству, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів), відповідно до законодавства.
 • брати активну участь у суспільно-корисній праці і громадському житті ліцею та на виробництві;
 • вносити особистий вклад у зміцнення, удосконалення матеріально-технічної бази ліцею шляхом примноження її своєю працею, зберігати майно, яким користуються, економно використовувати ресурси;

Правила поведінки здобувача освіти ХПЛЕ

1. В ліцей слід приходити без запізнень, не пізніше, як за 5 хвилин до початку першого уроку, ранкової лінійки, в охайному вигляді.

2. Прийшовши в ліцей, здобувач освіти повинен принести з собою все необхідне для навчальних занять: підручники, зошити, письмові та креслярські приладдя, а для уроків фізвиховання — спортивну форму. Не слід приносити в ліцей сторонні предмети, які не мають відношення до навчальної та суспільної роботи.

3. Здобувачі освіти повинні заходити в кабінет, майстерню, лабораторію лише з дозволу викладача, майстра виробничого навчання. Щоб вийти з кабінету, лабораторії, майстерні під час занять також необхідно отримати дозвіл викладача чи майстра виробничого навчання.

4. Знаходячись в коридорах ліцею, необхідно поводити себе так, щоб не заважати іншим. Не можна бігати, штовхатись, кричати, розмахувати руками. Варто йти, притримуючись правої сторони. У дверях не намагатись у будь-якому випадку пройти першим. Пропусти вперед викладачів, майстрів та інших старших, навіть якщо вони вам незнайомі. Не створювати штовханини на сходах та не бігати по них.

5. Підготовку до заняття необхідно закінчувати до дзвоника: покласти на стіл підручник, ручку і т.д. Забороняється під час уроків робити все, що може завадити роботі викладача або іншим здобувачам освіти, наприклад: розмовляти на інші теми, переходити з місця на місце, вигукувати, займатись іншими справами.

6. Якщо необхідно поставити питання викладачу або відповісти на його питання, підніміть руку та дочекайтесь, коли вам дозволять говорити.

7. Працюючи з інструментом, апаратами, приладами, підручниками, наочними посібниками, здобувачі освіти повинні точно виконувати вказівки викладача або майстра виробничого навчання, а також дотримуватись правил з Охорони праці. У випадку виходу з ладу обладнання, інструменту, вимірювальних приладів, здобувач освіти повинен одразу доповісти про це майстру, викладачу.

8. Після закінчення занять потрібно навести порядок на своєму робочому місці. Під час перерви всі виходять з кабінету, майстерні, лабораторії, приміщення провітрюється. Здобувачі освіти зобов’язані в кінці занять прибрати кабінети і лабораторії.

9. Не можна ходити по ліцею у верхньому одязі, головному уборі.

10. Курити на території навчального закладу заборонено.

11. Не варто запізнюватись на масові заходи: збори, вечори і т.д. Потрібно своєчасно виконувати розпорядження осіб, відповідальних за їх проведення. Під час проведення заходу необхідно поводити себе так, щоб не заважати іншим.

12. На вулиці та в загальних місцях варто поводити себе гідно, не привертати до себе уваги оточуючих. Дотримуватись правил дорожнього руху.

13. Кожен учень може обиратись і бути обраним у старости групи.