Звіти

04.11.2020

Звіт директора за 2020р.

Звіт

директора Хмельницького професійного ліцею електроніки

про роботу навчального закладу у 2020 році

10.11.2021

Примітки до річної фінансової звітності 5-дс

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік.

10.11.2021

Звіт про власний капітал 4-дс

Звіт про власний капітал за 2020 рік.

10.11.2021

Звіт про рух грошових коштів 3-дс

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік.

10.11.2021

Звіт про фінансові результати 2-дс

Звіт про фінансові результати за 2020 рік

10.11.2021

Баланс 1-дс

10.11.2021

Кошторис на 2020 рік

Звіт директора за 2020р.

Інші документи

Примітки до річної фінансової звітності 5-дс

Звіт про власний капітал 4-дс

Звіт про рух грошових коштів 3-дс

Звіт про фінансові результати 2-дс

Баланс 1-дс

Кошторис на 2020 рік